Menu Close

1-2 gimnazinių klasių pamokų tvarkaraštis

1ag
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Lietuvių kalba 28, 53 Fizika 47 Istorija 33 Tikyba 35 Lietuvių kalba 28/53
2. Gimtoji kalba  46 Anglų k. 20, 36 Gimtoji kalba  46 Chemija 21 Lietuvių kalba 28/53
3. Matematika 40, 41,47 Istorija 33 Matematika 40, 41, 47 Gimtoji kalba 46 Biologija 34
4. Inf. techn. (1 gr.) 48
Anglų k. (2 gr.) 36
Technologijos 8, 10 /
Dailė 45
Biologija 34 Lietuvių kalba 28, 53 Matematika 40, 41, 47
5. Inf. techn. (2 gr.) 48
Anglų k. (1 gr.) 20
Vokiečių  k. 23
Technologijos 8, 10 /
Dailė 45
Lietuvių kalba 28, 53 Matematika 40, 41, 47 Chemija 21
6. Muzika 7 Technologijos 8, 10 /
Žmogaus sauga 4
Kūno kultūra Fizika 47 Kūno kultūra
7. Geografija 32 Etika 27 Anglų k. 20, 36 Ekonomika 50 Gimtoji kalba 46
8. Vokiečių  k. 23 Vokiečių  k..23
1bg
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Fizika 47 Dailė 45/
Technologijos 8, 10
Gimtoji kalba  46 Tikyba 35 Anglų k. (2 gr.) 36
Lietuvių kalba (1 gr.) 25
2. Lietuvių kalba
(1 gr.) 25
Anglų k. (2 gr.) 36
Dailė 45/
Technologijos 8, 10
Biologija 22 Gimtoji kalba 46 Lietuvių kalba 25, 37
3. Matematika 40, 41,47 Žmogaus sauga 4/
Technologijos 8, 10
Matematika 40, 41, 47 Kūno kultūra (bern.)
Inf.  techn. (merg.) 44
Chemija 21
4. Muzika 7 Anglų k. (1 gr.) 36
Lietuvių kalba (2 gr.) 37
Inform.  techn. (bern.)
Kūno kultūra (merg.)
Lietuvių kalba (1 gr.) 25
Anglų k. (2 gr.) 36
Matematika 40, 41, 47
5. Lietuvių kalba
(2 gr.) 37
Anglų k. (1 gr.) 36
Vokiečių  k. 23
Gimtoji kalba  46 Lietuvių kalba 25, 37 Matematika 40, 41, 47 Gimtoji kalba 46
6. Ekonomika  50 Biologija 22 Anglų k. (1 gr.) 36
Lietuvių kalba
(2 gr.) 37
Istorija 33 Istorija 33
7. Etika 27 Geografija 32 Chemija 21 Fizika 47 Kūno kultūra
8. Vokiečių  k. 23 Vokiečių  k.. 23
1cg
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Biologija 34 Technologijos 8, 10 /
Dailė 45
Fizika 47 Tikyba 35
Etika 27
Anglų k. 20
2. Anglų k. 20 Technologijos 8, 10 /
Dailė 45
Chemija 21 Anglų k. 20 Chemija 21
3. Matematika 40, 41,47 Technologijos 8, 10 /

Žmogaus sauga 4

Matematika 40, 41, 47 Fizika 47 Gimtoji kalba 46
4. Gimtoji kalba  46 Lietuvių kalba  25 Kūno kultūra Gimtoji kalba 46 Matematika 40, 41, 47
5. Muzika 7 Lietuvių kalba  25 Gimtoji kalba  46 Matematika 40, 41, 47 Istorija 33
6. Lietuvių kalba 25 Geografija 32 Lietuvių kalba 25 Lietuvių kalba 25 Ekonomika 50
7. Kūno kultūra  (bern.) Inform.  techn. 44 Istorija 33 Biologija 34 Kūno kultūra (merg.)
2ag
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Geografija 22 Gimtoji kalba 51 Lietuvių kalba 37, 53 Geografija 22 Kūno kultūra
2. Lietuvių kalba 37, 53 Matematika 40, 41, 47 Gimtoji kalba 51 Fizika 47 Anglų k. 20, 36
Vokiečių  k. 23
3. Lietuvių kalba 37, 53 Anglų k. 20, 36
Vokiečių  k. 23
Anglų k. 20, 36
Vokiečių  k. 23
Piliet. pagrindai 37 Gimtoji kalba  51
4. Chemija 21 Kūno kultūra Matematika 40, 41, 47 Biologija 34 Muzika 7
5. Fizika 47 Istorija 33 Inform.  techn. 48, 44 Gimtoji kalba 51 Matematika
40, 41, 47
6. Matematika 40, 41,47 Dailė 45/
Technologijos 8, 10
Istorija 33 Lietuvių kalba 37/53 Chemija 21
7. Piliet. pagrindai 37 Dailė 45/
Technologijos 8, 10
Etika 27 Tikyba 35
2bg
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1. Istorija 33 Biologija 22 Gimtoji kalba 51 Lietuvių kalba 24, 37 Piliet. pagrindai 37
2. Fizika 47 Matematika
40, 41, 47
Anglų k. 20, 36 Lietuvių kalba 24, 37 Istorija 33
3. Geografija 32 Lietuvių kalba
24, 37
Inform.  techn.
48, 44
Chemija 21 Anglų k. 20, 36
4. Lietuvių kalba
24, 37
Dailė 45/
Technologijos 8, 10
Matematika
40, 41, 47
Gimtoji kalba 51 Gimtoji kalba  51
5. Kūno kultūra Dailė 45/
Technologijos 8, 10
Kūno kultūra Anglų k. 20, 36 Matematika 40, 41, 47
6. Matematika
40, 41,47
Fizika 47 Chemija 21 Geografija 34 Muzika 7
7. Gimtoji kalba  51 Piliet. pagrindai 37 Tikyba 35
Etika 27