Menu Close

Džiugi žinia: įkurtas Visagino inovacijų klasteris!

2023 m. balandžio 30 d. Visagino savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Visagino inovacijų klasterio įkūrimas“ (toliau – projektas). Projektas buvo įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonę „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“. Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas padidinti neformalaus švietimo, laisvalaikio ir (ar) paslaugų prieinamumą Visagino miesto gyventojams ir sudaryti sąlygas Visagino miesto gyventojų užimtumui didėti.

Įgyvendintos projekto veiklos. Siekiant atnaujinti esamas patalpas ir sukurti naujus traukos centrus, skirtus neformalaus švietimo ir laisvalaikio paslaugų teikimui Visagino mieste:

  1. Atliktas nenaudojamų, apleistų patalpų remontas, pritaikant jas klasterio dirbtuvėms:
  • Visagino kultūros centras, pastato adresu Vilties g. 5, Visaginas, patalpų remontas ir pritaikymas klasterio veikloms;
  • Visagino „Verdenės“ gimnazija, pastatas adresu Taikos pr. 21, Visaginas;
  • Visagino „Atgimimo“ gimnazija, pastatas adresu Tarybų g. 23A, Visaginas.
  1. Įsigyta klasterio dirbtuvių įranga, įrankiai, baldai, kompiuterinė technika.

Visagino inovacijų klasteris – tai erdvė, skirta visiems Visagino gyventojams ir svečiams, laikinai  apsistojusiems Visagine, realizuoti kūrybines idėjas, kurti produktus ar jų prototipus naudojantis inovatyviomis technologijomis. Čia visi miesto gyventojai gali nevaržomai naudotis bendradarbystės erdvėmis, kuriose ras įvairią kompiuterinę techniką, skirtą ruošti 3D modelius, atlikti grafinius ar vaizdo montavimo darbus. Šiame klasteryje sukurta kūrybinė ekosistema, skirta kurtis įvairiems neformalaus švietimo būreliams, dirbtuvėms ar kitokioms veikloms, o šioms veikloms vykdyti sklandžiai bus įdiegtos nesudėtingai naudojamos technologijos, dažnai randamos atvirose kūrybinėse dirbtuvėse, FabLab gamybos laboratorijose ir kituose panašiuose klasteriuose.

Visų dirbtuvių bendras tikslas yra integruoti skirtingas veiklas ir išnaudoti visus turimus įrangos privalumus. Siekiama tobulinti tradicines gamybos technologijas pasitelkiant skaitmeninius įrankius ir elektroniką, taip ugdant ne tik suaugusiųjų kūrybiškumą ir inovacijas, bet skatinti ir moksleivių kūrybiškumą bei verslumą, todėl klasterį sudaro trys biudžetinės įstaigos, kurios yra skirtingo lygio: pradedant nuo dviejų gimnazijų, kuriose moksleiviai pradėtų pažintį su technologija ir jos panaudojimu paprastesne, žemesnio lygio įranga. Įpratę ir pramokę šios įrangos valdymo pagrindų, vėliau turėtų galimybę tęsti veiklas Visagino kultūros centre įrengtose patalpose, kurios turi daugiau ir pažangesnės technikos. Taip būtų užtikrintas veiklų tęstinumas ir mokymasis palaipsniui naudotis šiomis technologijomis. Įgyvendinant projektą buvo įrengtos įvairios patalpos (pasirinkti patalpų pavadinimai susiję su Ignalinos atomine elektrine).

Projekto finansavimas: Europos regioninės plėtros fondas ir LR valstybės biudžetas finansavo 191 920,84 Eur, Visagino savivaldybės administracijos įnašas į projektą – 43 389,55 Eur ir buvo apmokėtos PVM išlaidos iš Visagino savivaldybės biudžeto.

Projekto pareiškėjas – Visagino savivaldybės administracija.

Projekto partneriai: Visagino kultūros centras, Visagino „Atgimimo“ gimnazija, Visagino „Verdenės“ gimnazija.