Menu Close

Informacija apie darbo užmokestį

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. spalio 1 d.

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis darbo užmokestis, EUR
1. Direktorius 1,00 1335,02
2. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 2,00 1162,76
3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 587,25
4. Mokytojai 0,44 480,40
5. Vyr. mokytojai 7,42 532,94
6. Mokytojai metodininkai 38,86 561,10
7. Mokytojai ekspertai 2,66 643,51
8. Spec. pedagogai (psichologas, logopedas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas) 2,25 690,78
9. Valstybės tarnautojai (vyr. buhalteris, buhalteris, raštinės vedėjas) 2,50 568,98
10. Valgyklos darbuotojai 4,25 415,12
11. Darbininkai (santechnikas, elektrikas, stalius) 2,00 404,88
12. Valytojos 8,50 380,00