Menu Close

Korupcijos prevencija

Visagino „Atgimimo“ gimnazija, siekdama užtikrinti kuo skaidresnę veiklą ir užkirsti kelią korupcijos atsiradimui bei plėtrai, žemiau pateikia kontaktus, kuriais asmenys gali pranešti apie gimnazijos darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus:

  • Raštu (Tarybų g. 23, Visaginas).
  • Telefonu (8-386) 71 882
  • Elektroniniu paštu ina.loseva@sugardas.lt

Konfidencialumas garantuojamas!

JEI SUSIDŪREI SU KORUPCIJA – PRANEŠK STT!
8 5 2663333 pranesk@stt.lt

https://www.stt.lt/

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją gimnazijoje – gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
Skaistė Trukšaninienė, tel. nr. +37061470534, el.paštas skaiste.truksaniniene@sugardas.lt

————————————————————–

ETIKOS KODEKSAS

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo

2022–2024 metų korupcijos prevencijos programa

2022–2024 metų korupcijos prevencijos priemonių planas

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje politika

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

Visagino „Atgimimo“ gimnazija kovai su korupcija vadovaujasi korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 Nr.57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin., 2002  Nr.10-355; 2009 Nr.60-2346), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2015 m. kovo 10 d.  Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos  su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Visagino  savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa patvirtinta 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. TS-217.

Daugiau informacijos – http://www.visaginas.lt/index.php?-466388201

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ VEIKSMŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2022 METUS

  • KORUPCIJOS ANALIZĖ 2022 m.