Menu Close

Korupcijos prevencija

Paskutinis atnaujinimas 2021-09-08

Visagino „Atgimimo“ gimnazija, siekdama užtikrinti kuo skaidresnę veiklą ir užkirsti kelią korupcijos atsiradimui bei plėtrai, žemiau pateikia kontaktus, kuriais asmenys gali pranešti apie gimnazijos darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus:

  • Raštu (Tarybų g. 23, Visaginas).
  • Telefonu (8-386) 71 882
  • Elektroniniu paštu ina.loseva@sugardas.lt

Konfidencialumas garantuojamas!

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Visagino „Atgimimo“ gimnazijoje politika

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Visagino „Atgimimo“ gimnazijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa

Visagino „Atgimimo“ gimnazija kovai su korupcija vadovaujasi korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002 Nr.57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa (Žin., 2002  Nr.10-355; 2009 Nr.60-2346), Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2015 m. kovo 10 d.  Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos  su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Visagino  savivaldybės korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programa patvirtinta 2015 m. lapkričio 27 d. Nr. TS-217.

Daugiau informacijos – http://www.visaginas.lt/index.php?-466388201