Menu Close

Mokinių maitinimas

Kaina nemokamo maitinimo nuo 2023 m. sausio 1 d. pietūs – 2.45 eur.
Mokamo maitinimo kainos pietų – 2.45 eur., 2,00 eur. (be sriubos ir be vaisiaus)

MOKINIŲ MAITINIMO IR NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas

Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimo aprašas taikomas įmonėms, kurių išduotame Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytos veiklos:
Viešojo maitinimo įmonės vertinamos atliekant planinius patikrinimus.Įmonių vertinimo kriterijai:

  • Bendra higienos būklė;
  • Savikontrolės sistemos įgyvendinimas;
  • Technologijos, įranga;
  • Produktai;
  • Personalas;
  • Atsekamumo užtikrinimas;
  • Pagrįstų skundų skaičius;
  • Veiklos sustabdymo atvejų skaičius.
Įmonės higienos būklės vertinimas balais:

Visagino „Atgimimo“ gimnazija gavo 5 balų įvertinimą.