Menu Close

Projektas „Jaunimo verslumo skatimo platformos „START“ kūrimas“

Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2023 metais konkurse Visagino „Atgimimo“ gimnazijos projektas „Jaunimo verslumo skatimo platformos „START“ kūrimas“, parengtas kartu su VŠĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra, gavo finansavimą – 11996,00 Eur.

Projekto tikslas – sukurti interaktyvią jaunimo verslumo elektroninę platformą „START“, kuri stiprintų motyvaciją imtis verslo ar plėtoti verslo idėjas jau nuo mokyklos bei integruoti sukurtą verslumo platformą „START“ į mokymo procesą, vykdomą lietuvių ir rusų kalbomis.

Projekto metu bus sukurta platforma (interaktyvus įgūdžių medis), kuri apims bendrąsias verslui reikalingas kompetencijas ir specialiąsias kompetencijas, reikalingas konkretaus veslo vystymui (IT, kūrybinių industrijų srityse). Paruošta platformai teorija bus padalinta į modulius pagal temas, o jie – į atskiras pamokas, kurias sudarys paprastos, trumpos užduotys. Didžioji dalis informacijos bus pateikta per klausimus ir užduotis, taip sudarant galimybę dalyviams patiems „atrasti“ žinias.

Projekto trukmė: 2023 m. sausio 2 d. – 2023 m. gruodžio 15 d.