Menu Close

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“


Mūsų gimnazija dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta planšetinių/nešiojamųjų kompiuterių, nupirktų ES investicijų  projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

 Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: https://www.nsa.smm.lt/projektai/