Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

  • ĮSAKYMAS DĖL GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
  • VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
  • VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS