Menu Close

Gimnazijos savivalda

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI
VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

VISAGINO„ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS

TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2020 – 2021 M. M.

Eil. nr. Veiklos kryptys Data Atsakingi
1. Gimnazijos tarybos veiklos plano sudarymas 2020-2021 m. m. 2020-09-07 Tarybos pirmininkas
2. Gimnazijos metinio veiklos plano patvirtinimas 2020-2021 m. m. 2020 m. rugsėjis Tarybos nariai
3. Dalyvavimas gimnazijos, miesto bei respublikos organizuojamuose renginiuose, gimnazijos tradicijų puoselėjimas. 2020 – 2021 m. m. Klasės auklėtojai, dalykų mokytojai.
4. Gimnazijos direktoriaus metinės ataskaitos tvirtinimas. 2021 m. sausis Tarybos nariai
5. Klausimų svarstymas:
1. Mokytojų, rekomenduojamų apdovanoti Mokytojo dienos proga, kandidatūrų svarstymas;
2. Dėl finansinės ataskaitos už 2020 metus;
3. Dėl vadovėlių užsakymo 2021-2022 m.m.;
4. Dėl Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 2021 metų metinio veiklos plano pritarimo;
5. Dėl gautų 1,2 procentų nuo pajamų mokesčio lėšų panaudojimo;
6. Dėl gimtosios ( rusų) kalbos brandos egzamino statuso pasirinkimo.
7. Dėl darbo laiko gimnazijoje PUPP ir brandos egzaminų metu patvirtinimo.
8. Dėl pritarimo gimnazijos 2021- 2022 m. m. ugdymo planui;
9. Dėl išorinio audito vertinimo rezultatų, pasirinkimas tobulintinų gimnazijos veiklos aspektų.
Per mokslo metus Tarybos nariai, gimnazijos administracija, gimnazijos metodinė taryba.

 

 

 

 

6. Bendradarbiavimas su mokyklos savivaldos komandomis: mokinių seimu, tėvų komitetu, pedagogų taryba; darbas su mokiniais, tėvais, mokytojais sprendžiant gimnazijos vidaus tvarkos reikalus. Visus metus Skaistė Trukšaninienė
7. Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano patvirtinimas. 2021 m. sausio mėn. Tarybos nariai
8. Mokinių maitinimo klausimų svarstymas: maitinimo organizavimas, budėjimo organizavimas valgykloje. Visus metus Soc. pedagogė Skaistė Trukšaninienė
9. Darbas su socialinę pagalbą gaunančiomis šeimomis, mokiniais, siekiant įtraukti juos į neformalaus ugdymo popamokinę veiklą. Visus metus  Soc. pedagogė Skaistė Trukšaninienė  ir psichologė Viktorija Ščerbakova
10. Vykdyti smurto, nepažangumo, gimnazijos nelankymo, vėlavimo, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinę veiklą. Visus metus Soc. pedagogė Skaistė Trukšaninienė, psichologė Viktorija Ščerbakova, klasės auklėtojai, dalykų mokytojai integruojantys prevenciją į savo dalyko pamokas.
11. Bendradarbiavimas su tarnybomis užtikrinančios vaiko gerovę. Visus metus Soc. pedagogė Skaistė Trukšaninienė, psichologė Viktorija Ščerbakova, klasės auklėtojai.
12. Prisidėti prie kryptingo mokinių profesinio orientavimo, konsultavimo, karjeros siekimo ugdymo neformalios veiklos priemonėmis. Visus metus Violeta Mateikienė
Tarybos nariai
13. Dalyvavimas gimnazijoje vykdomoje projektinėje veikloje. Visus metus Tarybos nariai

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS TARYBA 2022 m.

TARYBOS NARIAI:

MOKYTOJAI: MOKINIAI: TĖVAI:
 1. SVETLANA BENDELSTON
 2. LIUDMILA LAVRUVJANEC
 3. ZITA SAKALAUSKAITĖ
 4. SKAISTĖ TRUKŠANINIENĖ
 5. NADIEŽDA JUODŽIŪNIENĖ

BENDRUOMENĖS ATSTOVAS:
VANDA VANAGIENĖ

 1. LUKAS JARUTIS
 2. DMITRY REYMER
 3. PLATON ŠPOLIANSKIJ
 4. DOMINYKA VASILENKO
 5. POLINA BRAGINA
  1. OLGA ARŽANOVSKAJA
  2. GALINA SPLOŠNOVA
  3. TATJANA GOTOVSKAJA
  4. INGA VASILENKO-MEDVEDEVA
  5. ALIONA MILAŠEVIČIENĖ

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

Mokinių seimo sarašas: 2021-2022 m.m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė

Klasė

1. Uljana Tomm 4Bg
2. Edgar Lebedevič 4Ag
3. Vladislava   Šuvajeva 4Ag
4. Nikita Ananin 4Cg
5. Lukas Jarutis 3Cg
6. Veronika Jurkova 3Ag
7. Viktorija Susojeva 3Ag
8. Polina Splošnova 3Cg
9. Maksim Morkun 3Bg
10. Alina Kostygova 3Cg
11. Kolelis Lukas 3Bg
12. Jekaterina Grigorjeva 3Bg
13. Julija Aržanovskaja 2Ag
14. Anastasija Gerasimova 2Ag
15. Marija Fiodorova 2Cg
16. Daniil Kiseliov 2Cg
17. Ana Melnik 2Bg
18. David Papšel 2Bg
19. Platon Špolianskij 1AG
20. Alvita Milaševičiūtė 1AG
21. Feodor Tomm 1BG
22. Darja Gaškova 1BG
23. Mark Kazakevič 1CG
24. Dmitry Reymer 1CG