Menu Close

Trumpa gimnazijos istorija

     Mokykla įsteigta Lietuvos TSR švietimo ministerijos 1987 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 46.

     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos 1997 m. gegužės 30 d. nutarimu nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. mokyklai suteiktas humanitarinės gimnazijos statusas.

     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 751 nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. suteiktas ir realinės gimnazijos statusas.

     Mokyklos veiklos pradžia 1987 m. rugsėjo 1 d. Gimnazijos veiklos pradžia 1997 m. rugsėjo 1 d.

     Gimnazija renovuota. Renovacija baigta 2012 metais.

     2012 m. rugpjūčio 1 d. prie gimnazijos prijungta Sedulinos vidurinė mokykla. 

     2015 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė gimnazijos statusas. Tai išgryninta 1 – 4 su suaugusiųjų klasėmis gimnazija.