Menu Close

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ (ATRANKĄ) ISTORIJOS MOKYTOJO PAREIGOMS EITI

Pareigos: istorijos mokytojas
Darbo vieta: Tarybų g. 23, LT 31202 Visaginas.
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Visas darbo krūvis pagal terminuotą darbo sutartį (2023–2024 m. m.).

Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, istorijos mokytojo
kvalifikacija.
2. Gebėjimas taikyti IKT pamokų metu.
3. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais.
4. Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas II kvalifikacinei kategorijai.

Privalumai:
1. Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti
problemas.
2. Puikios istorijos dalyko ir metodinės žinios.
3. Istorijos ugdymo darbo patirtis.

Darbo užmokestis:
1. Darbo krūvis – 0,75-1 pareigybės dydžio.
2. Darbo užmokestis – nuo 1131,35 Eur iki 1588,91 Eur, priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir
darbo stažo.
3. Mokėjimo terminai – nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per
mėnesį darbuotojui sutikus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Pažymą apie darbo stažą.
7. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų pateikimas:
Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino ,,Atgimimo“ gimnaziją adresu: Tarybų g. 23,
LT31202 Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu ina.loseva@sugardas.lt.

Dokumentai priimami: iki 2023-06-30 (imtinai) atrankos data 2023-07-05.
Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos
reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami
atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

Telefonai pasiteirauti: (8 386) 71882, +37061470535.