Menu Close

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ (ATRANKĄ) PSICHOLOGO PAREIGOMS EITI

Pareigos: psichologas

Darbo vieta: Tarybų g. 23, Visaginas.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigybės lygis: A1

Reikalavimai:

 

1.Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija.

  1. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
  2. Gebėjimas  bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
  3. Mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
  4. Mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
  5. Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas II kvalifikacinei kategorijai.

 

7.Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Plačiau MS Word dokumente