Menu Close

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ (ATRANKĄ) SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS EITI VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga. Tarybų g. 23, 31202 Visaginas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190243280.

Tel. / faks. (8  386)  71882, el. p. ina.loseva@sugardas.lt

 

Pareigos: specialusis pedagogas

Darbo vieta: Tarybų g. 23, Visaginas.

 

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigybės lygis: A2

Reikalavimai:

1.Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, specialiojo pedagogo kvalifikacija;

 1. Skaitmeninio raštingumo gebėjimai – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.;
 2. Individualių programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų išmanymas;
 3. Pedagoginio vertinimo metodikų išmanymas , gebėjimas  atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 4. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas , gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;

6.Gebėjimas  bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

 1. Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas II kvalifikacinei kategorijai;

8.Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Darbo užmokestis:

 1. Darbo krūvis – 0,67 etato;
 2. Darbo užmokestis – nuo 881,12 Eur iki 1151,51 Eur -priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo.
 3. Mokėjimo terminai – nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per mėnesį darbuotojui sutikus.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Pažymą apie darbo stažą.
 7. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino ,,Atgimimo“ gimnaziją adresu: Tarybų g. 23, LT31202 Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu ina.loseva@sugardas.lt.

 

Dokumentai priimami: iki 2021-08-20 (imtinai) atrankos data 2021-08-25.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

 

Telefonas pasiteirauti: (8 386)  71882.