Menu Close

Nuostatai, planavimo dokumentai, ataskaitos ir t.t.

Prašymai dėl mokinio priėmimo į gimnaziją

Pamokų tvarkaraščiai ir kita svarbi informacija

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, parašykite!

Įstaigos ISTORIJA

Trumpai apie mus

Visagino Atgimimo gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Visagine, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas rusų kalba. Mokykla įsteigta1987 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. mokyklai suteiktas humanitarinės gimnazijos statusas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m.nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. suteiktas ir realinės gimnazijos statusas.

PASLAUGOS

Biblioteka

Gimnazijos bibliotekos misija – švietimo, informacijos, mokymosi vieta su informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti gimnazijos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remianti ugdymo procesą, telkianti mokyklos bendruomenę bei sudaranti sąlygas ugdyti atsakingą, laisvą, dorą, sąmoningą, žingeidžią bei iniciatyvią asmenybę.

Gimnazijos bibliotekos fondą sudaro grožinės, metodinės, informacinės, mokslinės bei kitokios literatūros leidinių ir vadovėlių.

Naujienos

Maloniai kviečiame susipažinti su įstaigos renginiai, įvykiais ir konkursais