Menu Close

Etninės kultūros olimpiada. Daniil Bendelston užėmė garbingą III vietą!

Pirmą kartą per etninės kultūros olimpiados istoriją joje dalyvavo tautinių mažumų kalba ugdymą vykdančios mokyklos mokinys.
Tai mūsų 1bg klasės gimnazistas Daniil Bendelston.
Olimpiadoje reikėjo atlikti dvi užduotis – etnokultūros pažinimo testą, kuris šiemet buvo skirtas Lietuvos etnografiniams regionams, ir kūrybinę užduotį. Užduotys tikrai nebuvo lengvos. Atliekant testą reikėjo pademonstruoti įvairių regionų papročių, tarmių, folkloro, kulinarinio paveldo, tautinių drabužių išmanymą. O pristatant kūrybinį darbą buvo vertinamas autentiškų tradicijų išmanymas, kūrybiškumas, tautinis sąmoningumas, atlikimo meistriškumas, gebėjimas komunikuoti ir kalbos kultūra.
Komisiją sužavėjo Daniilo brandus ir originalus kūrybinio darbo pristatymas, gilus šiuolaikinio kitos tautos atstovo ir lietuvių etnokultūros ryšio suvokimas, savosios tautinės tapatybės sampratos pristatymas.
Daniil užėmė garbingą III vietą.
Gimnazija labai didžiuojasi tokiu mokinio pasiekimu ir linki jam didelės sėkmės kitose olimpiadose.
Didžiuojamės mokiniu  ir mokytoja Jolanta Deksnienė.