Menu Close

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Visagino „Atgimimo“ gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 1. Ilgalaikiai mokymai, stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.
 2. Ugdančių mokinius ir mokyklų bendruomenes veiklų organizavimas pasitelkiant projektinę formą ir išorės ekspertus, praktikus.
 3. Multifunkcinės salės atnaujinimas ir įrengimas.
 4. Muzikos kabineto modernizavimas transformuojant į muzikos laboratoriją.
 5. Gamtos mokslų / STEAM laboratorijos įrengimas.
 6. Modernizavimas / pritaikymas prieinamumui dalies tikslingai atrinktų ugdymosi klasių, pagalbos specialistų kabinetų, bendrų erdvių/patalpų.
 7. Interneto tinklo, kaip instrumento, modernizavimas.
 8. Kultūros koordinatoriaus veikla.
 9. Įrangos ir mokymo priemonių įsigijimas:

9.1 Microsoft Surface nešiojamų kompiuterių įsigijimas;
9.2 Įranga ir mokymo priemonės muzikos laboratorijoje: garso įrašymo aparatūra, įvairių rūšių muzikos instrumentai, didelio galingumo kompiuteris ir programinė įranga muzikos įrašymui, kūrimui, redagavimui, įranga gimnazijos vidaus radijo taškui.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Daugiau informacijos

https://tukstantmeciomokyklos.lt/