Menu Close

Viešieji pirkimai

2022 M. PRELIMINARUS (NUMATOMŲ) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. 1.24.V-26 „DĖL VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

2021 M. PRELIMINARUS (NUMATOMŲ) VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo tvirtinimo

VISAGINO „Atgimimo“ gimnazijos VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

2019 M. PRELIMINARUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA

2018 METŲ PLANUOJAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ, PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA Atn-3

ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 Įsakymas dėl viešųjų pirkimų plano pakeitimo

ĮSAKYMAS Dėl viešųjų pirkimų tarnybos tvarkos aprašo tvirtinimo ir VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS supaprastintų VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PANAIKINIMO

ĮSAKYMAS dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

ĮSAKYMAS DĖL NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJOS tipinės FORMOS PATVIRTINIMO

2017 METŲ PLANUOJAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA. 2016 m.

 INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2017 METAI

ĮSAKYMAS DĖL 2016 m.  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAKEITIMO

2016 METŲ PLANUOJAMŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA. 2015 m.

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2016 METAI

2015 METŲ PLANUOJAMŲ PIRKIMO VERČIŲ PLANAS

2014 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2015 METAI

INFORMACIJA APIE MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS 2014 METAI

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAS

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS apklausos BŪDU VYKDOMO SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO sąlygos