Menu Close

Mokinių, norinčių mokytis suaugusiųjų klasėse, dėmesiui!

Mokinių, norinčių mokytis suaugusiųjų klasėse, dėmesiui!
Vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2022m.gegužės 26 d. Nr.TS – 108 sprendimu „Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2022-2023 mokslo metais nustatymo“ Visagino „Atgimimo“ gimnazija galės formuoti suaugusiųjų klases tik tada, jei klasėje bus 12 mokinių.
Nesusidarius 12-ai mokinių klasės nebus formuojamos.
Todėl norintys baigti vidurinę mokyklą ir gauti gimnazijos brandos atestatą suskubkite ir pateikite prašymą bei dokumentus iki 2022 m. rugpjūčio 19 d.