Menu Close

Naujas jaunimo verslumo startas Visagine

Jaunimo verslumo ugdymas skatina jaunus žmones kurti ir įgyvendinti savo verslo idėjas. Jaunimui pritaikytos verslumo ugdymo programos dažnai ne tik suteikia jauniems žmonėms teorinę žinių bazę apie verslą, verslo plėtros principus, rinkodaros strategiją ir finansų valdymą, bet ir skatina praktinį mokymąsi bei suteikia galimybę išbandyti savo idėjas realioje verslo aplinkoje, padeda jauniems žmonėms įgyti komandinio darbo, problemų sprendimo, pristatymo įgūdžių. Jos taip pat skatina kūrybiškumą ir inovacijas, skatina jaunus žmones ieškoti naujų ir inovatyvių būdų spręsti įvairiausias (ir ne tik su verslu susijusias) problemas.

Jaunimo verslumo ugdymas padeda mažinti jaunimo nedarbo lygį, nes jauni žmonės, turintys verslo įgūdžių, gali savarankiškai įkurti savo verslą ir kurti darbo vietas ne tik sau, bet ir kitiems. Be to, tai skatina ekonomikos augimą ir inovacijas, nes jauni verslininkai gali kurti naujas idėjas ir atverti  perspektyvas į verslo pasaulį.

Jaunimo verslumo ugdymas yra svarbus investicijų į ateitį aspektas, kuris skatina jaunus žmones tapti savo gyvenimo kūrėjais ir skleisti inovacijas bei idėjas. Suteikdami jaunuoliams reikiamų žinių, įgūdžių ir stiprindami pasitikėjimą savimi, kuriame stiprią ir konkurencingą verslo bendruomenę, kuri prisideda prie ekonominės plėtros ir gerovės mūsų visuomenėje.

Siekdama inovatyviais būdais didinti jaunuolių verslumą, Visagino „Atgimimo“ gimnazija kartu su VšĮ Visagino ekonomikos plėtros agentūra pradeda įgyvendinti Jaunimo reikalų agentūros finansuojamą projektą „Jaunimo verslumo skatinimo platformos „START“  kūrimas“. Pagrindinis šio projekto tikslas – sukurti interaktyvią ir įtraukią jaunimo verslumo ugdymo elektroninę platformą, kuri stiprintų motyvaciją imtis verslo ar plėtoti verslo idėjas jau mokyklos suole, bei integruoti sukurtą jaunimo verslumo platformą „START“ į mokymosi procesą.

Projekto metu bus sukurtas interaktyvus įgūdžių medis, apimantis bendrąsias verslui reikalingas kompetencijas, verslo drobę ir jos elementus, žinias apie mokesčius Lietuvoje, verslo formas, kūrybinių industrijų srityje veikiančius verslus, verslo finansavimo modelius ir kitą informaciją. Platformą sudarys atskiri moduliai, suskirstyti pagal temas, skirtas atskiroms pamokoms ir sudarytas iš paprastų, trumpų ir įtraukių užduočių, aiškiai ir suprantamai  perduodančių reikalingą informaciją net ir tiems, kurie dar tik pradeda domėtis verslo pasauliu. Mokymo medžiaga platformoje komponuojama taip, kad dalyviai patys „atrastų“ joje perduodamas žinias, analizuodami nuorodas į aktualius straipsnius, tinklalapius ir vaizdo medžiagą, kurie padės mokiniams gilinti savo žinias apie verslą ir verslo vystymo procesus.

Pirmąją bandomąją projekto versiją planuojama išleisti jau šių metų lapkričio mėnesį, kai projekto tikslinė grupė (14-19 metų Visagino mieste gyvenantys jaunuoliai (pirmiausia – „Atgimimo“ gimnazijos mokiniai), besidomintys verslu ir norintys ugdyti verslumui reikalingas kompetencijas) turės galimybę naudotis šia interaktyvia platforma. Jau kitų mokslo metų pradžioje, įgyvendinant projektą, bus organizuojami mokymai jaunuoliams, kurie galės patys išbandyti kuriamą produktą ir vėliau pamėginti panaudoti gautas žinias, kurdami savo verslo planus pagal mokykloje vykdomą „Junior Achievement“ programą. Projekto organizatoriai tikisi, kad šios projekte numatytos veiklos įkvėps ne tik jaunuolius aktyviau domėtis savarankiškos veiklos vykdymu, bet ir suteiks reikšmingą metodinę pagalbą mokytojams, dėstantiems verslumą.