Menu Close

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ (ATRANKĄ) PSICHOLOGO PAREIGOMS EITI VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga. Tarybų g. 23, 31202 Visaginas.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190243280.

Tel. / faks. (8  386)  71882, el. p. ina.loseva@sugardas.lt

 

Pareigos: psichologas

Darbo vieta: Tarybų g. 23, Visaginas.

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigybės lygis: A1

Reikalavimai:

1.Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija;

 1. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 
 2. Gebėjimas  bendrauti ir bendradarbiauti su psichologinių problemų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; 
 3. Mokėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; 
 4. Mokėjimas kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 5. Valstybinės lietuvių kalbos mokėjimas II kvalifikacinei kategorijai;
 6.  Mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

 

Darbo užmokestis:

 1. Darbo krūvis – 0,5 etato;
 2. Darbo užmokestis – nuo 789,07 Eur iki 1031,20 Eur – priklausys nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo.
 3. Mokėjimo terminai – nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama du kartus per mėnesį darbuotojui sutikus.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Pažymą apie darbo stažą.
 7. Pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 8. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Dokumentų pateikimas:

Pretendentai dokumentus pateikia į Visagino ,,Atgimimo“ gimnaziją adresu: Tarybų g. 23, LT31202 Visaginas arba atsiunčia elektroniniu paštu ina.loseva@sugardas.lt.

 

Dokumentai priimami: iki 2021-08-20 (imtinai) atrankos data 2021-08-25.

 

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentams.

 

Telefonas pasiteirauti: (8 386)  71882.